top of page

SØK KARRIEREDAGEN 2024! 

Har du lyst til å være med på å arrangere det største arrangementet på Dragvoll? 

Karrieredagen Dragvoll 2024 søker nye styremedlemmer! 

Styret fungerer som limet som binder kd-maskineriet sammen. Det er styrets jobb å ha overordnet kontroll over arbeidet som foregår i de ulike komiteene. I tillegg står de for koordinering av gruppa som helhet. Stillingene som utlyses er: Leder, nestleder, eventansvarlig, markedsføringsansvarlig, økonomiansvarlig og bedriftsansvarlig. 

Leder: Som leder av Karrieredagen 2024 vil du få muligheten til å utforske dine lederegenskaper, parallelt med å ta del i et spennende, kunnskapsrikt og givende prosjektarbeid. 

Nestleder: Som nestleder i Karrieredagen 2024 vil du få muligheten til å jobbe tett sammen med et tverrfaglig team. Oppgavene går ut på å bistå leder og holde god oversikt over oppgavene som skal gjøres. Her er ingen arbeidsoppgaver like. 

Eventansvarlig: Som eventansvarlig har man hovedansvaret for selve koordinering av selve dagen, booke stands, være hoved kontaktpersonen til foredragsholderne. I tillegg er man hovedansvarlig for alt det sosiale for de interne i Karrieredagen, eksempelvis nyttårbord, hytteturer og andre sosiale arrangementer internt.  Eventkansvarlig skal også ta opp komitemedlemmer til høsten 2023. 

Markedsføringsansvarlig: Som markedsføringsansvarlig er man ansvarlig for å produsere alt av grafisk materiale, promotering av Karrieredagen på sosiale medier, utforming av nettsiden, samt fysisk promotering på campus. Liker du å være kreativ og har du mange gode ideer? Da er dette vervet for deg! Markedsføringsansvarlig skal også ta opp komitemedlemmer til høsten 2023. 

Økonomiansvarlig: Som økonomiansvarlig har man hovedansvaret for budsjett, innkjøp og anskaffelse av sponsormidler. Som økonomiansvarlig får man mange gode erfaringer som vil komme godt med i arbeidslivet og gjøre deg svært ettertraktet. Økonomiansvarlig skal også ta opp komitemedlemmer til høsten 2023. 

Bedriftsansvarlig: Som bedriftsansvarlig vil du få en gyllen mulighet til å komme i kontakt med bedrifter som er svært relevant og man vil få mulighet til å bygge nettverm med fremtidige arbeidsgivere. Bedriftsansvarlig skal også ta opp komitemedlemmer til høsten 2023! 

 

Høres dette ut som noe for deg? Fyll ut søknadsskjemaet, så sees vi på intervju!

Søknadsfrist 1. Mai

Søknadsskjema

Takk for søknaden din!
Du vil om kort tid bli kontaktet på mailen du oppga for intervju :)

bottom of page