top of page
forside om oss .heic

Hvem er vi? 

Karrieredagen NTNU Dragvoll består av engasjerte studenter som ønsker bidra til å fremme karrieremulighetene for studentene på Dragvoll. Vi arrangerer Dragvolls største karrieredag hvor vi får besøk av relevante bedrifter, institusjoner og motiverende foredragsholdere. Vårt oppdrag er å fungere som bindeleddet mellom studenter og arbeidslivet. Gjennom bedriftspresentasjoner, stands og foredrag er vårt mål å motivere deg mot en givende karriere. Vi gleder oss til å se deg på Karrieredagen Dragvoll 9. februar 2023!

Styret

Styret fungerer som limet som binder kd-maskineriet sammen. Det er styrets jobb å ha overordnet kontroll over arbeidet som foregår i de ulike komiteene. I tillegg står de for koordinering av gruppa som helhet.  

Emilie Westrum

INA.jpg
EMILIE .jpg

Ina Anette Nordstrøm Tverfjeld

Leder

ANDERS_edited.jpg

Anders Melbye

Eventansvarlig

Ingvild Johnsen 

Markedsføringsansvarlig

Nestleder

AMANDA.jpg

Oda Bjerkehagen

Økonomiansvarlig

Amanda Hodne

Bedriftsansvarlig

ODA.jpg
INGVILD_edited.jpg

Event

Event-komiteen har ansvaret for det praktiske og organisatoriske ved arrangementet. Vi bidrar med teknisk hjelp til bedrifter og studenter, strukturerer selve dagen, samt er en hjelpende hånd for de andre komiteene.

Frida! .heic
Ragnho.heic

Fredrik Mathisen Håstein 

Frida Solheim Moe 

Ragnhild Buvik Lundesgaard

Bedrift

Vi i bedrift har som oppgave å kontakte og booke bedrifter som kommer på Karrieredagen 2023. Vår oppgave er å koble næringslivet til studentene og studentene til næringslivet. Det kan være krevende å finne ut hvilken retning man skal ta etter studiene, vi har lyst til å gjøre denne overgangen lettere. Bedriftsgjengen er en sosial, livlig og fin gjeng!

THOMAS.jpg
NAMO.jpg

Thomas Bergsaker 

Namo Salih

Økonomi

MARIANNE.jpg

Marianne Skarpen

Vi i økonomi har det overordnede økonomiske ansvaret for Karrieredagen. Dette innebærer kontakt med sponsorer, føre regnskap og utarbeide budsjett.

TONJE.jpg

Tonje Mørken

ANDREA.heic

Andrea Felicia Bakkeheim Myhre

SILLE.heic

Sille Stokland 

Markedsføring

Markedsføringskomiteen sin oppgave er å opplyse studentene på Dragvoll om Karrieredagen. Dette gjør vi gjennom stand og blasting på campus, gjennom nettsiden vår og på sosiale medier.

HANNE.jpg
KAJA.jpg
SOFIA.jpg
Margrete!.jpg

Hanne Tranaas

Kaja Haug Jacobsen

Sofia Aas Løvø

Margrethe Lind 

bottom of page