ACCC2F61-5E1A-47D3-9A47-879BD4321DCD_1_201_a.heic

Hvem er vi? 

Karrieredagen NTNU Dragvoll består av engasjerte studenter som ønsker bidra til å fremme karrieremulighetene for studentene på Dragvoll. Vi arrangerer Dragvolls største karrieredag hvor vi får besøk av relevante bedrifter, institusjoner og motiverende foredragsholdere. Vårt oppdrag er å fungere som bindeleddet mellom studenter og arbeidslivet. Gjennom bedriftspresentasjoner, stands og foredrag er vårt mål å motivere deg mot en givende karriere. Vi gleder oss til å se deg på Karrieredagen Dragvoll 9. februar 2023!

Styret

Styret fungerer som limet som binder kd-maskineriet sammen. Det er styrets jobb å ha overordnet kontroll over arbeidet som foregår i de ulike komiteene. I tillegg står de for koordinering av gruppa som helhet.  

Emilie Westrum

C5E36BED-BD63-40EE-87B4-32AA4E437A89_1_102_a.jpeg
3C11A7D1-C445-4607-B552-BA06FB4EB2A5_1_102_a.jpeg

Anders Melbye

Eventansvarlig

Ina Anette Nordstrøm Tverfjeld

Leder

Nestleder

A2414D7F-F64E-4AF4-9DE0-B18812691061_1_102_a.jpeg
oda 1.jpg

Andrea Felicia Bakkeheim Myhre 

Oda Bjerkehagen

Bedriftsansvarlig

Økonomiansvarlig

Ingvild Johnsen 

Markedsføringsansvarlig

4FDA1D93-1CDD-4605-9E36-8287D904760D_1_102_a.jpeg
8EFE5902-B0F5-4EA5-BFDC-8B18ABBB72B0_1_201_a.jpeg

Event

Event-komiteen har ansvaret for det praktiske og organisatoriske ved arrangementet. Vi bidrar med teknisk hjelp til bedrifter og studenter, strukturerer selve dagen, samt er en hjelpende hånd for de andre komiteene.

Bedrift

Vi i bedrift har som oppgave å kontakte og booke bedrifter som kommer på Karrieredagen 2022. Vår oppgave er å koble næringslivet til studentene og studentene til næringslivet. Det kan være krevende å finne ut hvilken retning man skal ta etter studiene, vi har lyst til å gjøre denne overgangen lettere. Bedriftsgjengen er en sosial, livlig og fin gjeng!

Økonomi

Vi i økonomi har det overordnede økonomiske ansvaret for Karrieredagen. Dette innebærer kontakt med sponsorer, føre regnskap og utarbeide budsjett.

Markedsføring

Markedsføringskomiteen sin oppgave er å opplyse studentene på Dragvoll om Karrieredagen. Dette gjør vi gjennom stand og blasting på campus, gjennom nettsiden vår og på sosiale medier.