top of page
yfellesbilde.jpg

Hvem er vi? 

Karrieredagen NTNU Dragvoll består av engasjerte studenter som ønsker bidra til å fremme karrieremulighetene for studentene på Dragvoll. Vi arrangerer Dragvolls største karrieredag hvor vi får besøk av relevante bedrifter, institusjoner og motiverende foredragsholdere. Vårt oppdrag er å fungere som bindeleddet mellom studenter og arbeidslivet. Gjennom bedriftspresentasjoner, stand og foredrag er vårt mål å motivere deg mot en givende karriere. Vi gleder oss til å se deg på Karrieredagen Dragvoll 10. februar 2022!

MEDLEMMER

Styret

Styret fungerer som limet som binder kd-maskineriet sammen. Det er styrets jobb å ha overordnet kontroll over arbeidet som foregår i de ulike komiteene. I tillegg står de for koordinering av gruppa som en helhet.  

cathrine.png

Cathrine Wingate 

Sondre Ellis Nordkvelle 

Leder

sofie.png

Sofie Stenkjær Hansen

Eventansvarlig

mathilde.png

Mathilde Gjerde Førland

Bedriftsansvarlig

Nestleder

sondreø.png

Sondre Hammerseng

Økonomiansvarlig

jennya.png

Jenny Dahl Aspheim

Markedsføringsansvarlig

Event

Event-komiteen har ansvaret for det praktiske og organisatoriske ved arrangementet. Vi bidrar med teknisk hjelp til bedrifter og studenter, strukturerer selve dagen, samt er en hjelpende hånd for de andre komiteene.

inat2.png

Ina Anette Tverfjeld

iver.png

Iver Inderhaug

ina.png

Ina Bjerke

victoria.png

Victoria Borgersen Kleppe

Bedrift

Vi i bedrift har som oppgave å kontakte og booke bedrifter som kommer på Karrieredagen 2022. Vår oppgave er å koble næringslivet til studentene og studentene til næringslivet. Det kan være krevende å finne ut hvilken retning man skal ta etter studiene, vi har lyst til å gjøre denne overgangen lettere. Bedriftsgjengen er en sosial, livlig og fin gjeng!

andrea.png

Andrea Felicia Bakkeheim Myhre

tonje.png

Tonje Grennes Mørken 

anders.png

Anders Melbye

emilie.png

Emilie Unhjem Westrum 

Magne Maråk

magne.png

Økonomi

Vi i økonomi har det overordnede økonomiske ansvaret for Karrieredagen. Dette innebærer kontakt med sponsorer, føre regnskap og utarbeide budsjett.

kristina.png

Kristina Nydal

rafi.png

Rafi Kahjeh

kaja.png

Kaja Bollingmo

Markedsføring

Markedsføringskomiteen sin oppgave er å opplyse studentene på Dragvoll om Karrieredagen. Dette gjør vi gjennom stand og blasting på kampus, gjennom nettsiden vår og på sosiale medier.

hanne.png

Hanne Tranaas

Untitled design.png

Amanda Malene Padlesak

jennys.png

Jenny Nøkleberg Sandbæk

bottom of page