top of page

Hva er Karrieredagen?

Karrieredagen på Dragvoll er en frivillig studentorganisasjon for alle studentene på NTNU Dragvoll. Vi arrangerer årlig en stor karrieredag der vi inviterer kjente bedrifter og foredragsholdere til campus for å inspirere og engasjere oss studenter.

På Karrieredagen fylles Dragvoll med bedrifter som er på jakt etter din kompetanse. Dagen er aktuell uansett om du går førsteåret eller avslutter graden din; uansett om du bare ønsker å utvide nettverket ditt eller er på vei ut i arbeidslivet. Bli kjent med bedriftene som står på stand i «Gata», delta på bedriftskurs- og presentasjoner, gå på spennende foredrag eller få tilbakemelding på CV-en din. Du velger selv hva du vil prioritere!

Hvorfor Karrieredagen?

Karrieredagen på NTNU Dragvoll er en hyllest til 10.000 av landets skarpeste studenter. Her knyttes student til bedrift via standgate, bedriftskurs- og presentasjoner.

bottom of page