DRAGVOLL

Februar 2022

Kommer!

VI ØNSKER Å BLI BEDRE!

Vi har laget et kort spørreskjema om årets karrieredag der DU kan gi tilbakemeldinger og påvirke hvordan Karrieredagen på Dragvoll 22 blir!

PS. Hvis du legger igjen mailen din er du med i trekningen av Midtbyen gavekort til en verdi av 500kr

© 2022 Karrieredagen NTNU Dragvoll